top of page

Företagsrekonstruktion WAXY-bolagen

Uppdaterat: 10 maj


Kort uppdatering rörande företagsrekonstruktioner i WAXY-bolagen Här kan du se all publicerad information kopplad till de olika ärendena.

Den 29 mars inledde de fyra bolagen i WAXY-koncernen företagsrekonstruktion. Koncernen utförs av ett holdingbolag samt tre dotterbolag. All operationell verksamhet äger rum i dotterbolagen, framförallt i det dotterbolaget som heter WAXY International AB. I samband med att företagsrekonstruktionerna påkallade en fordringsägare sin panträtt i WAXY International AB:s aktier och efter det så har aktieboken ändrats och för närvarande ägs WAXY International AB av Nord Förvaltning och Emissioner AB. Företagsrekonstruktionerna i dotterbolagen pågår alltjämt, medan företagsrekonstruktionen i moderbolaget, WXY Holding AB, är avslutad. 


Arbetet med att rekonstruera verksamheten är i ett tidigt skede, men redan nu har stora kostnadsbesparingar kunnat identifieras och inom kort kommer kostnadsmassan kunna vara mindre än hälften av vad den var innan företagsrekonstruktionen påbörjades. De nya ägarna i WAXY International AB har också redan påbörjat ett arbete med refinansiera den verksamheten om arbetet kan fortsätta i samma höga takt så kommer företagsrekonstruktionen kunna vara färdig redan efter sommaren.

Jag kan konstatera att omsättningen ser ut att ha ökat något sedan företagsrekonstruktionerna påbörjades, vilket förstås är positivt rörande sannolikheten att företagsrekonstruktionen lyckas. Detta, tillsammans med finansieringsviljan från de nya ägarna, gör att jag som rekonstruktör alltjämt är mycket optimistisk rörande WAXY:s framtid och möjligheterna att företagsrekonstruktionen ska bli framgångsrik.


Comments


bottom of page