top of page

Om Svensk företagsrekonstruktion

Rekonstruktion av företag 

Vi på Svensk Rekonstruktion har arbetat med företagsrekonstruktioner i över tio år. Vi har vår utgångspunkt i juridiken, men kompletterar det med resurser med gedigen erfarenhet inom företagande, revision, finansiering- och kapitalanskaffning. Uppdragets form tas fram tillsammans med dig som klient och dess omfång beror på komplexiteten i utförandet och klientens behov av externt stöd i processen.

Verksamheten kan fortsätta. Under rekonstruktionen får du tid och andrum att reda ut och lösa företagets problem.

01

Företagets ledning styr företaget, medan vi hjälper er verkställa rekonstruktionsplanen genom råd och stöd till ledningen eller genom mer operativt arbete beroende på bolagets behov.

02

Företagets anställda har rätt till lönegaranti. Det ger både dig och arbetstagarna trygghet och företaget förbättrad likviditet.

03

Företagets skulder fryses under rekonstruktionen och det skyddas mot konkurs.

04

Rätt genomförd kan en rekonstruktion eliminera det personliga betalningsansvaret för företagets företrädare, ge fordringsägarna högre utdelning och säkerställa att staten undviker de stora kostnader som arbetslöshet medför.

05

Avtal som kan anses onödigt kostsamma kan hävas, till exempel hyresavtal.

06

Fördelar med rekonstruktion

bottom of page