FöretagsRekonstruktion

Funderar du på att försätta ditt företag i konkurs?

En konkurs innebär stora förluster, både för dig som företagare och för samhället som går miste om arbetstillfällen. En rekonstruktion innebär att man hittar lösningar för hur verksamheten ska kunna bedrivas vidare på ett lönsamt sätt.

Rekonstruktion är en mycket effektiv väg framåt för att överkomma likviditetsproblem. Lönegaranti utgår under en tid till de anställda och det förbättrar tillfälligt kassaflödet. Alla skulder fryses under rekonstruktionen och det skapar tid för att ta företaget i en positiv riktning. Ackord med nedskrivning av skulder medför att balansräkningen ser betydligt starkare ut.

SÅ HÄR GÅR EN FÖRETAGSREKONSTRUKTION TILL


Rekonstruktion är inte konkurs
Många förväxlar en rekonstruktion med en konkurs, men det är långt ifrån samma sak. Rekonstruktion är en mycket effektiv väg framåt för att överkomma tillfälliga likviditetsproblem. Alla skulder fryses under rekonstruktionen och inga fordringsägare kan sätta företaget i konkurs. Det skapar då tid för företaget att göra nödvändiga åtgärder för att hamna i en positiv riktning igen.

Ackord med nedskrivning av skulder medför att balansräkningen ser betydligt starkare ut. Lönegaranti utgår under en tid till de anställda och det förbättrar tillfälligt företagets kassaflöde.

Så här går det till i korta drag:

  1. Rekonstruktionsansökan lämnas in till tingsrätten.
  2. Tingsrätten tar beslut om rekonstruktionsansökan. Rekonstruktör utses. Alla skulder fryses.
  3. Lönegaranti betalas ut till alla anställda.
  4. Underrättelse om borgenärssammanträde skickas till alla fordringsägare.
  5. Rekonstruktionen pågår och verksamhetsförändringar påbörjas.
  6. Eventuell förlängning av rekonstruktionen sker var tredje månad.
  7. Ackordsförhandlingar genomförs om nedskrivning och betalning av skulder.
  8. Rekonstruktionen avslutas.

En företagsrekonstruktion tar i regel mellan 3 månader till 12 månader.


VAD GÖR VI?
Vi har genomfört flera hundra rekonstruktioner och tillhör därmed de aktörer som arbetat med flest rekonstruktioner i Sverige. Över 65 procent av dessa företag har nått förbättrad lönsamhet och kunnat undvika konkurs. Branschsnittet i övrigt uppgår till ca 18 procent.

Vi arbetar direkt med ditt företags ledning och nyckelpersonal i omställningsarbetet. Våra rekonstruktioner genomförs i samråd med stora affärsjuridiska advokatbyråer. Vi bidrar med kunnande och erfarenhet inom företagande och finansiering samt juridisk expertis. Vi är specialister på att genomföra omställningar - det är vår kärnverksamhet. Vår kombination av kompetenser innebär att förutsättningarna att lyckas med rekonstruktionen ökar markant utan ökade kostnader.

När man genomgår en rekonstruktion finns det risk att man tappar modet och att det känns tungt vissa dagar. Vi står vid din sida under hela rekonstruktionen, och bidrar med kunnande och erfarenhet inom företagande och finansiering samt juridisk expertis. Du är i trygga händer.

Vänta inte. Hör av er till oss direkt! 
 

PERSONLIGT BETALNINGSANSVAR - VAD GÄLLER?
En vanlig missuppfattning är att ett aktiebolag skyddar ägarna och styrelsen från personligt betalningsansvar. Detta gör att företag ofta ansöker om konkurs eller söker hjälp genom företagsrekonstruktion alldeles för sent. I praktiken har företrädarna ett personligt betalningsansvar för bolagets förfallna skatter och under vissa förutsättningar även för övriga skulder. Konsekvenserna för företagaren kan bli betydande och hus och hem riskeras.

Styrelseledamöter som däremot har kunskap om det personliga ansvaret kan istället känna sig tvingade att ansöka om konkurs på ett för tidigt stadium, trots att verksamheten fortfarande skulle kunna räddas. Det är följden av hur företrädaransvaret har reglerats i skatteförfarandelagen och aktiebolagslagen. Vid en för tidig konkursansökan riskeras stora värden att gå förlorade. En konkurs är ofta mycket värdeförstörande eftersom det innebär att verksamheten i regel upphör och att tillgångar behöver säljas skyndsamt och därmed långt under marknadspris.

För samhället innebär konkurser stora kostnader eftersom arbetstillfällen går förlorade. Genom en företagsrekonstruktion är det möjligt att minimera de ekonomiska följdverkningarna för samtliga inblandade. Rätt genomförd elimineras det personliga betalningsansvaret för bolagets företrädare, fordringsägarna får högre utdelning och staten undviker de stora kostnader som arbetslöshet medför.