VAD ÄR EN ACKORDSFÖRHANDLING?

Ett bolag som genomgår en företagsrekonstruktion har ofta behov av nedsättning av skulder för att komma tillrätta med de ekonomiska svårigheter som föranlett rekonstruktionen. Rekonstruktionen kan till exempel avslutas genom ett underhandsackord, dvs. ett avtal mellan bolaget och dess fordringsägare om nedsättning eller annan förändring av bolagets skulder. Ett underhandsackord är frivilligt och kräver att samtliga fordringsägare accepterar skuldnedsättningen. 

Vad händer med ett företag som hamnar hos kronofogden?

Den här artikeln handlar om vad som händer när ett bolags skuld till en privat fordringsägare hamnar hos Kronofogden. Processen och konsekvenserna av att en skuld hamnar hos Kronofogden skiljer sig åt beroende på om den som är skyldig att betala är en fysisk person eller en juridisk person (bolag). Det är dessutom vissa skillnader om den skuld som skickas till Kronofogden är till en privat fordringsägare eller till en statlig myndighet, t.ex. Skatteverket. 

Har man personligt betalningsansvar i ett aktiebolag?

Riskerar man personligt betalningsansvar när man driver ett aktiebolag? Många tror inte det, utan utgår ifrån att det endast är det insatta startkapitalet som kan gå förlorat. I det här inlägget förklarar vi hur det egentligen fungerar med betalningsansvar för aktiebolagsinnehavare, och hur du som företagare ska agera för att undvika personligt betalningsansvar.