Tankar om förslaget på EU-direktiv gällande företagsrekonstruktioner

Tankar om förslaget på EU-direktiv gällande företagsrekonstruktioner

I slutet av 2016 utkom Europeiska kommissionen med ett förslag på direktiv som bland annat innehöll regler gällande företagsrekonstruktioner: ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ramar för förebyggande omstrukturering, en andra chans och åtgärder för att göra förfaranden för omstrukturering, insolvens och skuldavskrivning effektivare och om ändring av direktiv 2012/30/EU”, 2016/0359(COD). 

Fallet Målerikonsult Peter Olsson AB: Fordran mot borgensman preskriberad

Fallet Målerikonsult Peter Olsson AB: Fordran mot borgensman preskriberad

Ett intressant avgörande rörande preskription i en insolvensrättslig kontext meddelades den 29 juni 2017 av Högsta domstolen i mål nr Ö 1853-16.  I målet hade Målerikonsult Peter Olsson AB (huvudgäldenären) fått en kredit hos Postgirot Bank AB, som Peter Olsson gick i borgen för. Målerikonsult försattes därefter i konkurs år 1997...

Skanska vs. Cremona: Direktkrav i konkurs

Skanska vs. Cremona: Direktkrav i konkurs

Ett intressant mål inom försäkringsområdet avgjordes den 5 juli 2017 av Högsta domstolen. Tvisten hade sin grund i ett avtal mellan Skanska och Cremona Construction där Skanska uppdrog åt Cremona att utföra bostadsprojektering. När Skanska sedan krävde ersättning på grund av fel i leveranserna försattes Cremona i konkurs. 

Har man personligt betalningsansvar i aktiebolag?

Har man personligt betalningsansvar i aktiebolag?

Riskerar man personligt betalningsansvar när man driver ett aktiebolag? Många tror inte det, utan utgår ifrån att det endast är det insatta startkapitalet som kan gå förlorat. I det här inlägget förklarar vi hur det egentligen fungerar med betalningsansvar för aktiebolagsinnehavare, och hur du som företagare ska agera för att undvika personligt betalningsansvar.