VAD ÄR EN ACKORDSFÖRHANDLING?

Ett bolag som genomgår en företagsrekonstruktion har ofta behov av nedsättning av skulder för att komma tillrätta med de ekonomiska svårigheter som föranlett rekonstruktionen. Rekonstruktionen kan till exempel avslutas genom ett underhandsackord, dvs. ett avtal mellan bolaget och dess fordringsägare om nedsättning eller annan förändring av bolagets skulder. Ett underhandsackord är frivilligt och kräver att samtliga fordringsägare accepterar skuldnedsättningen.