Är företagets ekonomi i obalans?

Problem med att betala löner, skatt eller leverantörer kan leda till att situationen förvärras i det fall åtgärder inte vidtas i tid

- Ansök om företagsrekonstruktion och rädda verksamheten

Lön betalas genom den statliga lönegarantin och likviditet frigörs

Skulderna fryses och företaget betalar endast löpande utgifter

Skulderna kan skrivas ned till 25% genom ett ackord

Vi ringer upp

Boka in ett kostnadsfritt möte med någon av våra rådgivare. Tillsammans går vi igenom förutsättningarna för rekonstruktion.

*Givetvis är de uppgifter som du lämnar till Svensk Rekonstruktion sekretessbelagda.

Vi är specialister på företagsrekonstruktioner med kompetens inom juridik, ekonomi och företagande.

Vi hjälper företag att ansöka om företagsrekonstruktion och bidrar med stöd och råd under hela förfarandet. Vi hanterar förhandlingar med leverantörer, banker och andra berörda parter. Det skapar förutsättningar för företagen att fokusera på sin verksamhet.

Först ser vi till att företagen kan klara av sin löpande likviditet. Därefter behövs en långsiktig affärsplan för lönsamhet och finansiering av de frysta skulderna.

Svensk Företagsrekonstruktion AB är ett helägt dotterbolag till FrontOffice Nordic AB (publ).
Företag med betalningssvårigheter kan ansöka om företagsrekonstruktion. Företaget får ett omfattande skydd, lön betalas genom den statliga lönegarantin och det är möjligt att söka skuldnedskrivning genom ett ackord.

En företagsrekonstruktion syftar alltid till att verksamheten ska fortsätta. Skulderna fryses och företaget betalar endast löpande utgifter. Företaget skyddas mot konkurs och utmätning. Löner betalas genom den statliga lönegarantin, likviditet frigörs i företaget och det blir möjligt att genomföra förändringar.

Ett ackord innebär att skulderna kan skrivas ned till 25% med en betalningsplan som sträcker sig upp till ett år från ackordets fastställande. Ackordet bestäms efter varje företags individuella betalningsförmåga. I vissa fall betalas skulderna i sin helhet.

När företagsrekonstruktionen avslutas har företaget hanterat sina skuld- eller likviditetsproblem. Bolaget är friskt, balansräkningen ser bra ut och framtidsutsikterna är ljusa.

Läs vidare»

"Ring oss, vi räddar svenska bolag!"

Johan Lund, VD • Betalningsanstånd

  Företaget får betalningsanstånd, tid och möjlighet att nå en balanserad ekonomi.

 • TRYGG PERSONAL

  Din personal behöver inte oroa sig. Med statlig lönegaranti dämpas stressen. Dina anställda blir en resurs i förändringsarbetet.

 • NI HAR KONTROLL

  Vi förstår vikten av att ni kan fortsätta styra ert företag. Vi bidrar med kunskap inom juridik, ekonomi och företagande efter varje företags individuella behov.

 • 1

  Ansökan lämnas in till tingsrätten.

 • 2

  Tingsrätten beslutar om företagsrekonstruktion. Beslutet gäller preliminärt.

 • 3

  Tingsrätten beslutar om fortsatt företagsrekonstruktion efter att borgenärerna fått yttra sig vid ett borgenärssammanträde.

 • 4

  Ett nytt borgenärssammanträde hålls i det fall borgenärerna erbjuds ett ackord.

 • 5

  Företagsrekonstruktionen kan förlängas med tre månader i taget upp till ett år.

 • 6

  Företagsrekonstruktionen avslutas.